Fotofilosofi

En bra bild har två egenskaper.

För det första så är den fotografiska kvaliteten riktigt hög. Skärpan är knivskarp, färgerna naturliga, kompositionen iögonfallande. För det andra så väcker bilden betraktarens intresse. Bilden pratar. Den har en berättelse. Den får betraktaren att fundera, ställa frågor, och filosofera.

En bra bild är högkvalitativ och intresseväckande.

I dag är det relativt enkelt att ta en bild som är av hög kvalitet. Allt som krävs är ett någorlunda ljusstarkt objektiv. Att ta en intressant bild är betydligt svårare, för det är ingenting som kamerautrustningen kan lösa.

I dag är det också vanligt att redigera sina bilder i datorn. Om skärpan inte blev så knivskarp, om färgerna blev lite fel, eller om något annat medförde att bilden inte blev så högkvalitativ eller intresseväckande som önskades, så kan ett bildbehandlingsprogram lösa problemet. Men det bästa sättet att lösa problemet, är att se till så att det inte uppstår.

Som amatör tränar jag på att ta högkvalitativa och intresseväckande bilder som inte behöver efterbehandlas.