Med jämna mellanrum hör människor av sig till mig och frågar om jag vill köpa deras, eller någon anhörigs, bokbinderiutrustning. Men även om jag skulle vilja köpa allt som erbjuds, så har jag inte plats för allt. Därför måste jag sålla bland erbjudandena.

Just nu är jag intresserad av att köpa:

Allt som har med förgyllning att göra.

Om du vet att dina redskap har med detta att göra: vänligen skriv och berätta vad du har så svarar jag så snabbt jag kan och berättar om intresse finns. Om du inte vet vad du har, så rekommenderar jag dig till att först vända dig till ett auktionshus.